"Ingenieur" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Ingenieurinžinier

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bauingenieurweseninžinierske staviteľstvo
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Inžinieri, technici, technickí redaktori ako aj odborníci a vedúci pracovníci z marketingu, odbytu a technickej dokumentácie.
Besuche und Austausch von Forschern, Ingenieuren und Technikern,návštevy a výmeny výskumných pracovníkov, inžinierov a technických pracovníkov;
Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische UntersuchungArchitektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ingenieurwerkzeuge für die Produktion von Quellcode oder Datencode,nástroje návrhu a projektovania pomocou počítača, ktoré tvoria zdrojový alebo cieľový kód,
ingenieurwesen (inbegriffen in Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Erdöl und Erdgas).Do tejto položky nepatrí ťažobné inžinierstvo (zahrnuté v položke služby súvisiace s ťažbou nerastných surovín, ropy a zemného plynu).
Ingenieurdienstleistungen, c) Wissenschaftliche und übrige technische Dienstleistungen.Zahŕňajú: a) architektonické služby, b) inžinierske služby, c) vedecké poradenstvo a iné technické služby.
Ingenieurbüros.Prekladateľská kancelária disponuje dlhoročnými skúsenosťami vďaka intenzívnej spolupráci s kooperačnými partnermi z priemyslu a inžinierskymi kanceláriami.