"Incoterms" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
IncotermsIncoterms

Beispieltexte mit "Incoterms"

Incoterms („Incoterms 2010“) festgelegt.V roku 2010 sa vypracovala ôsma verzia pravidiel Incoterms („Incoterms 2010“).