"Hafer" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Haferovos

Beispieltexte mit "Hafer"

Hafer des KN- Codes 10049000;ovos, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN ex10049000;
Hafer ist ein Erzeugnis, das unter die gemeinsame Marktorganisation für Getreide fällt.Ovos patrí medzi obilniny pokryté spoločnou organizáciou trhov v oblasti obilnín.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Hafer, anders bearbeitet, andere als nur geschrotetOstatný spracovaný ovos, iný ako spracovaný len šrotovaním
Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenariaPohyblivé duny pozdĺž pobrežnej čiary s pieskomilkou obyčajnou (Ammophila arenaria) (biele duny)
bei Futtererbsen, Ackerbohnen, Hafer, Gerste und Weizen: 0,3 %;0,3 % v prípade hrachu siateho, bôbu obyčajného, ovsa, jačmeňa a pšenice;
Weichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, Malzmäkká pšenica, jačmeň, kukurica, krúpy a krupica z tvrdej pšenice, ovos a slad
Äpfel, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Lauch, Orangensaft, Kopfkohl, Roggen/Hafer.Jablká, hrušky, hlávkový šalát, jahody, pór, pomarančová šťava, hlávková kapusta, raž/ovos.
Pellets von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)Pelety z ovsa, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a ostatných obilnín (s výnimkou pšenice)
für Mais-, Weizen-, Gerste-, Hafer-, Reis- oder Bruchreisstärke auf 0,00 EUR/t festgesetzt;0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže, ovsa, ryže alebo zlomkovej ryže;
für Mais-, Weizen-, Gerste-, Hafer-, Reis- oder Bruchreisstärke auf 00,00 EUR/t festgesetzt;00,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže, ovsa, ryže alebo zlomkovej ryže;