"Hafenanlage" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Hafenanlageprístavný komplex

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Mechanische und elektromechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder FlughäfenMechanické alebo elektromechanické zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia
Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuerungsgeräte für Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder FlughäfenElektrické signalizačné, bezpečnostné alebo dopravu riadiace zariadenia pre pozemné, vnútorné vodné cesty, parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia
Teile von elektrischen Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuerungsgeräten für Schienenwege, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen und FlughäfenČasti elektrických signalizačných, bezpečnostných alebo dopravu riadiacich zariadení pre železnice, električky, cesty, vnútorné vodné cesty, parkovacie, prístavné a letiskové zariadenia
Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder FlughäfenElektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk