"Grundpreis" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Grundpreiszákladná cena

Beispieltexte mit "Grundpreis"

Ein großer Teil dieser Zusatzarbeiten sei im Grundpreis der auf die Mesta AS übertragenen Übergangsaufträge enthalten.Veľká časť takýchto dodatočných prác je zahrnutá v základnej cene prechodných zákaziek prevedených na spoločnosť Mesta AS.