"Glas" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Glassklo

Beispieltexte mit "Glas"

Gegenstände aus Glasvýrobky zo skla
Dauerkulturen unter GlasTrvalé kultúry pestované pod skleným krytom
Glas Wasser von Raumtemperatur;pohár vody izbovej teploty,
Waren aus Steinen, keramische Waren und GlasVýrobky z kameňa, keramické výrobky a sklo
Bruchglas, Glasabfälle, nicht bearbeitetes GlasMasívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované
Mehrschichtige Isolierverglasungen; Spiegel aus GlasSklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus geblasenem GlasReflektor z fúkaného skla na sieťové napätie
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus gepresstem GlasReflektor z lisovaného skla na sieťové napätie
Glaswaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche (ohne Trinkgläser), vorgespanntes GlasStolový/kuchynský sklenený tovar (s výnimkou nápojového skla), tvrdené sklo
Trinkgläser (ohne Stängelgläser und Waren aus Glaskeramik oder Bleikristall), aus vorgespanntem GlasNápojové sklo (s výnimkou kalíškového nápojového skla a výrobkov zo sklokeramiky alebo z olovnatého krištáľu) z tvrdeného skla
Waren aus Glas (Kapitel 70);predmety zo skla (kapitola 70) alebo
Rückspiegel aus Glas für FahrzeugeSklenené spätné zrkadlá pre dopravné prostriedky
Teile aus Glas für Beleuchtungskörper usw.Sklenené časti do svietidiel a osvetľovacích zariadení atď.
Elektrische Isolatoren (nicht aus Glas und Keramik)Elektrické izolátory (s výnimkou zo skla, z keramiky)
Kontaktlinsen, Brillengläser aus Glas und anderen StoffenKontaktné šošovky; okuliarové šošovky z akéhokoľvek materiálu
einer Polyurethanschicht, die Mikrokugeln aus Glas enthält,vrstvou polyuretánu obsahujúcou sklenené mikroguľôčky,
Elektrochromes selbstabblendendes Glas für Kfz-Rückspiegel:Elektrochromatické samostmievacie sklo pre zrkadlá motorových vozidiel:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Unterglasanbauskleníkové pestovanie
Glasfasersklené vlákno
Glasindustriesklársky priemysel
Glassteine, zu BauzweckenKocky a tehly, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely
Glasfaservliese aus GlaswolleVoály zo sklenenej vlny
Glasfasermatten aus FilamentenRohože z nekonečných sklenených vlákien
Glasfaservliese aus FilamentenVoály z nekonečných sklenených vlákien
Glasierte keramische SpaltplattenGlazúrované keramické dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“
Kriterien für BruchglasKritériá pre drvené sklo
Produkte aus EndlosglasfasernVýrobky z nekonečného skleneného vlákna
Teile, ausgenommen GlaskolbenČasti a súčasti (iné ako sklenené vložky)
Herstellung von GlasfaserkabelnVýroba optických káblov
Erklärung des Bruchglaserzeugers/Bruchglaseinführers:Vyhlásenie výrobcu/dovozcu drveného skla:
Glaswaren der Position 7011;výrobky zo skla položky 7011 alebo
Glaserkitt, Harzzement und andere KitteSklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely
Glasampullen, zu Transport- oder VerpackungszweckenSklenené ampuly používané na prepravu alebo balenie tovaru
Glasseidenstränge (einschließlich Rovings) aus FilamentenNekonečné sklenené vlákna (vrátane prameňov)
Glasstapelfasern, Glasseidenstränge und Garne, geschnittenes TextilglasSklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž zo sklenených vláken
Glasfritte, zur Verwendung beim Herstellen von Kathodenstrahlröhren [1]Sklenená frita, na použitie pri výrobe obrazoviek [1]
Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für AnstreicherarbeitenSklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely; maliarske tmely
Veredlung und Bearbeitung von FlachglasTvarovanie a spracovanie plochého skla
Ampullen, zu Transport- oder Verpackungszwecken; Glaswaren für Laboratorien; hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus GlasLaboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar; sklenené ampulky
Sägemaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von GlasStrojové píly na opracovanie kameňa, keramiky, betónu, azbestového cementu alebo podobných nerastných materiálov alebo stroje na opracovanie skla za studena
Andere Glaswaren, a. n. g.Ostatné predmety zo skla i. n.
Lackierung und Glasur von MetallenFarbenie a lakovanie kovov
Waren aus Glasfasern (ohne Gewebe)Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín
Halter-Ex mit eingeklebtem Glaskolbendržiak-Ex s nalepenou sklenou bankou
Gewebe (einschließlich Bänder) aus GlasfasernTkaniny (vrátane úzkych tkanín) zo sklenených vláken
Gewebe aus Glasfasern (einschließlich Bänder)Tkaniny zo sklenených vlákien (vrátane stúh, sklenej vaty)
Röntgenröhren (ohne Glasumhüllungen für Röntgenröhren)Trubice vyžarujúce röntgenové lúče (röntgenky) (s výnimkou sklenených obalov pre röntgenky)