"Glas" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Glassklo

Beispieltexte mit "Glas"

Gegenstände aus Glasvýrobky zo skla
Dauerkulturen unter GlasTrvalé kultúry pestované pod skleným krytom
Glas Wasser von Raumtemperatur;pohár vody izbovej teploty,
Waren aus Steinen, keramische Waren und GlasVýrobky z kameňa, keramické výrobky a sklo
Bruchglas, Glasabfälle, nicht bearbeitetes GlasMasívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované
Mehrschichtige Isolierverglasungen; Spiegel aus GlasSklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus geblasenem GlasReflektor z fúkaného skla na sieťové napätie
Typ: mit Netzspannung betriebene Reflektorlampe aus gepresstem GlasReflektor z lisovaného skla na sieťové napätie
Glaswaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche (ohne Trinkgläser), vorgespanntes GlasStolový/kuchynský sklenený tovar (s výnimkou nápojového skla), tvrdené sklo
Trinkgläser (ohne Stängelgläser und Waren aus Glaskeramik oder Bleikristall), aus vorgespanntem GlasNápojové sklo (s výnimkou kalíškového nápojového skla a výrobkov zo sklokeramiky alebo z olovnatého krištáľu) z tvrdeného skla
Waren aus Glas (Kapitel 70);predmety zo skla (kapitola 70) alebo
Rückspiegel aus Glas für FahrzeugeSklenené spätné zrkadlá pre dopravné prostriedky
Teile aus Glas für Beleuchtungskörper usw.Sklenené časti do svietidiel a osvetľovacích zariadení atď.
Elektrische Isolatoren (nicht aus Glas und Keramik)Elektrické izolátory (s výnimkou zo skla, z keramiky)
Keramik (19) und Glas mit niedriger Wärmeausdehnung (14)Keramika (19) a sklá s nízkou rozťažnosťou (14)
Kontaktlinsen, Brillengläser aus Glas und anderen StoffenKontaktné šošovky; okuliarové šošovky z akéhokoľvek materiálu
Öfen zum Brennen von Zement, Glas oder chemischen ProduktenPece a kúreniská na vypaľovanie cementu, skla alebo chemických výrobkov

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Glasfasersklené vlákno
Glasindustriesklársky priemysel
Unterglasanbauskleníkové pestovanie
Glassteine, zu BauzweckenKocky a tehly, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely
Glasfaservliese aus GlaswolleVoály zo sklenenej vlny
Glasfasermatten aus FilamentenRohože z nekonečných sklenených vlákien
Glasfaservliese aus FilamentenVoály z nekonečných sklenených vlákien
Glasierte keramische SpaltplattenGlazúrované keramické dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“
Kriterien für BruchglasKritériá pre drvené sklo
Produkte aus EndlosglasfasernVýrobky z nekonečného skleneného vlákna
Teile, ausgenommen GlaskolbenČasti a súčasti (iné ako sklenené vložky)
Herstellung von GlasfaserkabelnVýroba optických káblov
Erklärung des Bruchglaserzeugers/Bruchglaseinführers:Vyhlásenie výrobcu/dovozcu drveného skla:
Glaswaren der Position 7011;výrobky zo skla položky 7011 alebo
Glaserkitt, Harzzement und andere KitteSklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely
Glasampullen, zu Transport- oder VerpackungszweckenSklenené ampuly používané na prepravu alebo balenie tovaru
Glasstapelfasern mit einer Länge ≥ 3 mm, ≤ 50 mmSklenené sekané vlákna zarezané v dĺžke najmenej 3 mm ale ≤ 50 mm (sekané pásy)
Glasseidenstränge (einschließlich Rovings) aus FilamentenNekonečné sklenené vlákna (vrátane prameňov)
Glasfritte, zur Verwendung beim Herstellen von Kathodenstrahlröhren [1]Sklenená frita, na použitie pri výrobe obrazoviek [1]
Veredlung und Bearbeitung von FlachglasTvarovanie a spracovanie plochého skla
Andere Glaswaren, a. n. g.Ostatné predmety zo skla i. n.
Lackierung und Glasur von MetallenFarbenie a lakovanie kovov
Waren aus Glasfasern (ohne Gewebe)Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín
Andere Spiegel aus Glas, auch gerahmtOstatné sklenené zrkadlá, tiež zarámované
Halter-Ex mit eingeklebtem Glaskolbendržiak-Ex s nalepenou sklenou bankou