"Getränkeindustrie" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Getränkeindustriepriemysel nápojov

Beispieltexte mit "Getränkeindustrie"

von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten ArtDruhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie [1]na použitie pri výrobe výrobkov nápojového priemyslu [1]
Mischungen von Riechstoffen, von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten ArtZmesi vonných látok používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
Mischungen von Riechstoffen (ausgenommen von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art)Zmesi vonných látok (s výnimkou druhov používaných v potravinárskom alebo nápojovom priemysle)