"Gesellschafter" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Gesellschafterspoločník

Beispieltexte mit "Gesellschafter"

persönlich haftende Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien;spoločníkov s neobmedzeným ručením v prípade komanditnej spoločnosti na akcie;
die Solvenz jener anderen Anteilseigner oder Gesellschafter ist zufriedenstellend;platobná schopnosť týchto ostatných akcionárov alebo členov je uspokojivá;
die Gesellschafter von Gruppenbetrieben/Personengesellschaften, die als Betriebsleiter identifiziert wurden,partneri skupiny podnikov, ktorí boli identifikovaní ako riaditelia
Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;
einer oder mehreren natürlichen Personen, die Gesellschafter in einem Gruppenbetrieb (in einer Personengesellschaft) sind?jedna alebo viac fyzických osôb, ktorá je/sú partnerom/partnermi, ak je podnik skupinovým podnikom?

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gesellschafterschutzochrana akcionárov
Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalumwandlungakcionárske úvery a prevod na kmeňové akcie
Eine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehenďalšie zvýšenie kapitálu a akcionársky úver
Anteilseigner oder Gesellschafter, die eine qualifizierte Beteiligung halten (für jeden relevanten Anteilseigner/Gesellschafter ist ein Feld hinzuzufügen)Akcionári alebo členovia, ktorí majú kvalifikovanú účasť (pridať polia pre každého príslušného akcionára/člena)