"Gemeinwirtschaft" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Gemeinwirtschaftkolektívne hospodárstvo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und öffentliche DienstleistungsverträgePovinnosti služby vo verejnom záujme a zmluvy o poskytovaní služby vo verejnom záujme
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen können quantitativer und/oder qualitativer Art sein.Povinnosti verejnoprávnej služby môžu byť kvantitatívne, kvalitatívne alebo obojaké.
Beihilfen als Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge [47];pomoc na vyváženie nákladov týkajúcich sa povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a v rámci zmlúv o službách vo verejnom záujme [47];
Die Luftfahrtunternehmen können von der betreffenden Partei einen Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erhalten;Leteckých dopravcov môže príslušná strana dohody odmeniť za splnenie záväzkov v oblasti služieb vo verejnom záujme;
die Beihilfe darf nicht mit Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Dienste (Verpflichtungen oder Dienstleistungsverträge) kumuliert werden.táto pomoc sa nesmie kumulovať s kompenzáciou za poskytovanie služby vo verejnom záujme (povinností alebo zmlúv).