"Forschungsergebnis" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Forschungsergebnisvýsledky výskumu

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

die Verbreitung der Forschungsergebnisse.šírenie výsledkov výskumu.
Regeln für die Beteiligung und Verbreitung der ForschungsergebnissePravidlá účasti a šírenia výsledkov výskumu
Forschungsergebnissen.Aj podniky budú profitovať zo širšieho prístupu k výsledkom vedeckého výskumu.
Forschungsergebnisse ganz oder teilweise auszuwerten?Uveďte opatrenia, ktoré sa plánujú v prípade čiastočného alebo úplného využívania výsledkov výskumu:
Forschungsergebnisse vermarkten.Slúžia ako dôležitý sprostredkovateľ šírenia znalostí tým, že prinášajú výsledky výskumu na trh.
Forschungsergebnissen in den Reflexionsgruppen und in Regierungskreisen beitragen.Prispeje sa ním k účinnému šíreniu výsledkov výskumu v rámci spoločenstva odborných obcí, ako aj vo vládnych kruhoch.
Forschungsergebnissen und anderen Informationen über Verbraucherverhalten, Verbrauchereinstellungen und Untersuchungsergebnisse.zber štatistických údajov, výsledkov výskumu alebo iných informácii týkajúcich sa spotrebiteľského správania, postojov a dôsledkov.