"Fleischerzeugnis" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Fleischerzeugnismäsový produkt

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Fleischerzeugnisse aus JagdwildMäsové výrobky z divej lovnej zveri
Fleischerzeugnisse aus ZuchtwildMäsové výrobky zo zveri chovanej na farmách
Fleischerzeugnisse aus frischem FleischMäsové výrobky z čerstvého mäsa
Fleischerzeugnisse aus frischem GeflügelfleischMäsové výrobky z čerstvého hydinového mäsa
Fleischerzeugnisse/Behandelte Mägen, Blasen und Därme zur EinfuhrMäsové výrobky, opracované žalúdky, mechúre a črevá určené na dovoz
Fleisch und Fleischerzeugnisse [3]Mäso a mäsové výrobky [3]
Verarbeitung von Tieren zu Fleischerzeugnissen und Futtermitteln.spracovania hospodárskych zvierat na mäsové výrobky a krmivo.
Die Fleischerzeugnisse bzw. behandelten Mägen, Blasen und DärmeMäsový výrobok, opracované žalúdky, mechúre a črevá:
Für Fleischerzeugnisse aus frischem Fleisch von Tieren, die nach dem 1. März 2002 geschlachtet wurden.Pre mäsové výrobky pripravené z čerstvého mäsa získaného zo zvierat zabitých po 1. marci 2002.
Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse, die aus Fleisch dieser Arten bestehen oder solches enthalten,mäsové prípravky a mäsové výrobky, ktoré sú vyrobené z mäsa, alebo obsahujú mäso týchto druhov,
Art der Ware: Zwischen folgenden Arten auswählen: Fleischerzeugnis, behandelte Mägen, Blasen oder Därme.Povaha komodity: vyberte si z tohto tovaru: mäsový výrobok, opracované žalúdky, mechúre a črevá.
Drittländer bzw. Teile von Drittländern, aus denen die Einfuhr von Fleischerzeugnissen in die Europäische Gemeinschaft zugelassen istTretie krajiny alebo ich časti, z ktorých je Európske spoločenstvo oprávnené dovážať mäsové výrobky