"Flachs" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Flachsľan

Beispieltexte mit "Flachs"

Flachs und HanfĽan a konope
Flachs und Hanf, Teil VIII;ľan a konope, časť VIII;
Flachs und Hanf, soweit es sich um Hanf handelt;ľan a konope, pokiaľ ide o konope;
Flachs (Leinen), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen;Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený;
Flachs (Leinen), gebrochen, geschwungen, gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch nicht versponnenĽan, lámaný, trepaný, vyčesaný alebo inak spracovaný, ale nespradený
Flachs (Leinen), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle von Flachs (Leinen) (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff)Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsSója, slnečnica, cirok, ľanivé semeno, ľan
Mais, Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsKukurica, sója, slnečnica, cirok, ľanové semeno, ľan
Gewebe aus Flachs oder RamieĽanové alebo ramiové tkaniny
Bettwäsche aus Flachs oder Ramie, gewebtPosteľná bielizeň z ľanu alebo ramie (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)
mit einem Anteil an Flachs von weniger als 85 GHTObsahujúce menej ako 85 % hmotnosti ľanu
Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus Flachs oder RamieMotúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie
Gewebe aus Flachs (Leinengewebe), mit einem Anteil an Flachs < 85 GHTĽanové tkaniny obsahujúce < 85 % hmotnosti ľanu
Gewebe aus Flachs (Leinengewebe), mit einem Anteil an Flachs ≥ 85 GHTĽanové tkaniny obsahujúce ≥ 85 % hmotnosti ľanu
Bettwäsche aus Spinnstoffen (ohne Baumwolle, Flachs oder Ramie), gewebtPosteľná bielizeň z tkaných textílií (s výnimkou z bavlny, ľanu alebo ramie)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Flächenzahlungen für FaserflachsPlošné platby na ľan pestovaný na výrobu vlákien
Faserflachs und -hanfĽan a konope pestované na vlákno
Flachkulierwirk- und Flachstrickmaschinen, Nähwirkmaschinen und FlachkettenwirkmaschinenPloché pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a osnovné pletenie
Flächenzahlungen für bewässerten FaserflachsPlošné platby na zavlažovaný ľan pestovaný na vlákna
den Flachs- und Hanfsektor,sektor ľanu a konope;
Tischwäsche aus Flachs, gewebtStolová bielizeň z ľanu (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)
Tischwäsche aus anderen Spinnstoffen (ohne Baumwolle und Flachs)Stolová bielizeň z tkaných textílií z chemických vlákien a ostatných tkaných alebo netkaných textílií (s výnimkou z bavlny a ľanu)