"Familie" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Familierodina

Beispieltexte mit "Familie"

kinderreiche Familieveľká rodina
Familie der Cervidaevysoká zver
Schutz der Familieochrana rodiny
Ernährer der Familieživiteľ rodiny
Familie mit einem Elternteilneúplná rodina
Bericht über interne Übereinstimmungsprüfung von Fahrzeugtyp bzw. FamilieSpráva o internom postupe kontroly zhody v prevádzke pre schválený typ vozidla alebo rad
Garnelen der Familie Penaeidaekrevety z čeľade Penaeidae
andere Arten der Familie Penaeidaeiné druhy z čeľade Penaeidae
Mitglied(er) der Familie der Auskunftsperson1 Rodinný príslušník/rodinní príslušníci respondenta
Nichtmitglied(er) der Familie der Auskunftsperson2 Nie je/nie sú rodinným príslušníkom/rodinnými príslušníkmi respondenta
Enge Geschäftsbeziehungen zur Familie von Präsident Al-Assad.Blízke obchodné vzťahy s rodinou prezidenta Al-Assada.
Geschäftsmann, der der Familie des Präsidenten Assad nahesteht.Obchodník blízky rodine prezidenta Al-Assada.
Geschäftsmann, aktiv beteiligt an Finanzgeschäften der Familie Lukaschenko.Podnikateľ s aktívnou účasťou na finančných operáciách Lukašenkovej rodiny.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Familienrechtrodinné právo
Familienunternehmenrodinný podnik
Mehrfamilienhausviacposchodové obydlie
Einfamilienhausrodinný dom
Familienwanderungmigrácia rodiny
mitarbeitender Familienangehörigerrodinný pracovník
landwirtschaftlicher Familienbetriebrodinné hospodárstvo
Appartementhäuser und Mehrfamilienhäuser;viacbytové obytné domy a budovy pre viac rodín;
Familienangehörige, die internationalen Schutz beantragt habenRodinní príslušníci, ktorí sú žiadateľmi o medzinárodnú ochranu
Familienangehörige, die Begünstigte internationalen Schutzes sindRodinní príslušníci, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu
Familienname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )Priezvisko: (uveďte, ak je odlišné v zodpovednom členskom štáte )
Familienangehörige, Geschwister oder Verwandte des unbegleiteten Minderjährigen, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, zu identifizieren;identifikovať rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu nachádzajúcich sa na území členských štátov;
Parameter für die Festlegung der MotorenfamilieParametre vymedzujúce rad motorov
Gebühr je Unionszulassung einer BiozidproduktfamiliePoplatok za autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov
Anlage 2 — Wesentliche Merkmale der FahrzeugfamilieDoplnok 2 – Základné charakteristiky radu vozidiel
Erweiterung zwecks Einbeziehung eines neuen Motorsystems in eine MotorenfamilieRozšírenie schválenia na účely zahrnutia nového systému motora do radu motorov
Angaben zu den FamilienangehörigenOsobné údaje členov rodiny
Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört:Skupina výrobkov, do ktorej patrí stavebný výrobok:
Artikel 11 (Wahrung der Einheit von Familien):Článok 11 (udržanie rodinných skupín spolu):
Erklärungen der beteiligten Familienangehörigen,vyhlásenia dotknutých rodinných príslušníkov,
Lebt ein Familienangehöriger in einem Mitgliedstaat?Má ktorýkoľvek rodinný príslušník pobyt v niektorom členskom štáte?
Häufigkeit der Kontakte mit Familienangehörigen (Verwandten)Frekvencia kontaktov s rodinou (príbuznými)
Fahrzeugfamilien mit einem periodisch arbeitenden RegenerationssystemSkupiny radu vozidiel vybavené systémom periodickej regenerácie