"Erwerbsbevölkerung" auf Slowakisch


Erwerbsbevölkerungpracujúca populácia


Beispieltexte mit "Erwerbsbevölkerung"

landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerungobyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve
der Anteil von Forschern an der Erwerbsbevölkerung.podiel výskumných pracovníkov na aktívnom obyvateľstve.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Nichterwerbsbevölkerungnepracujúca populácia
Dies ist zum Teil auf das überwiegend niedrige Qualifikationsniveau der Erwerbsbevölkerung, insbesondere das niedrige Niveau der Basisqualifikationen, zurückzuführen.To je sčasti spôsobené tým, že v pracovnej sile prevládajú pracovníci s nízkou kvalifikáciou vrátane takých, ktorým chýbajú základné zručnosti.