"Entwässerung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Entwässerungdrenáž

Beispieltexte mit "Entwässerung"

Entwässerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächenodvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.
Tauchmotor-Kreiselpumpen, einstufig, für Entwässerung und Abwasser,Ponorné, jednostupňové rotodynamické kanalizačné a odpadové čerpadlá

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gewöhnlich unter Verwendung von Entwässerungspumpen.Zvyčajne zahŕňa použitie odvodňovacích čerpadiel.
Natürliche interne Entwässerungsklasse des Bodenprofils.Trieda prírodného odvodnenia pôdneho profilu.
Allerdings können Pegmatitfluide auch durch Entgasung (Entwässerung) von metamorphen Gesteinen entstehen.Predpokladá sa však aj pôvod pegmatitových kvapalín uvoľnením (odvodnením) metamorfovaných hornín.