"Entlassung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Entlassungprepustenie

Beispieltexte mit "Entlassung"

ungerechtfertigte Entlassungprotiprávne prepúšťanie
Entlassung aus wirtschaftlichem Grundnadbytočnosť
Entlassung drohte.Do tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol Vladimira Konstantinova.
Entlassung des Direktors sowie die Ausübung der Disziplinargewalt gegenüber dem Direktor,vymenúva a v prípade potreby aj odvoláva riaditeľa a vykonáva disciplinárnu právomoc voči riaditeľovi;
Entlassung oder Auflösung des Vertrags aus disziplinarischen Gründen aus dem Dienst ausgeschieden ist,ktorého služba nebola ukončená odstúpením z funkcie alebo vypovedaním zmluvy z disciplinárnych dôvodov;
Entlassung von öffentlichen Bediensteten und Umsetzung dieser Leitlinien.Vypracovať jednoznačné usmernenia ohľadom náboru, preloženia a prepustenia všetkých štátnych zamestnancov, a vykonávať ich.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Entlassungsgeldodstupné
Massenentlassunghromadné prepúšťanie
bedingte Haftentlassungprepustenie na čestné slovo
Berechnung der Entlassungen und der Fälle der Aufgabe der TätigkeitStanovenie počtu prepustených pracovníkov a ukončených činností
entlassungen;lepšie predpokladať a sprevádzať reštrukturalizáciu podnikov najmä v prípade kolektívneho prepúšťania,
Entlassungen und Umstrukturierung verursachten Kosten.Zabezpečiť pridelenie dostatočných rozpočtových zdrojov na úhradu nákladov spojených s prepúšťaním a reštrukturalizáciou.