"Eisen" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Eisenželezo

Beispieltexte mit "Eisen"

Eisen und Stahl und Waren darausŽelezo a oceľ a výrobky z nich
Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen RohformenŽelezo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch
Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen, ausgenommen Eisen der Position 7203Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem železa položky 7203)
nicht mehr als 10 ppm Eisennie viac ako 10 ppm železa
WAREN AUS EISEN ODER STAHLPREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE
Badewannen aus Eisen oder StahlVane zo železa alebo ocele
Tellerfedern aus Eisen oder StahlDiskové pružiny zo železa alebo ocele
Gelenkketten, aus Eisen oder StahlKĺbové článkové reťaze a retiazky zo železa alebo z ocele
Holzschrauben, aus Eisen oder StahlSkrutky do dreva zo železa alebo ocele
Spiralflachfedern aus Eisen oder StahlPloché špirálové pružiny zo železa alebo ocele
Kronenverschlüsse aus Eisen oder StahlKorunkové uzávery zo železa alebo ocele

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gusseisenliatina
Eisenmetallželezný kov
Eisenerzželezná ruda
Eisenwarenželeziarsky tovar
Eisenbahntarifželezničná tarifa
Europäische EisenbahnagenturEurópska železničná agentúra
Eisen- und Stahlindustriehutníctvo železa a ocele
Eisenmetalle und Ferrolegierungenželezo a kovy zo zliatiny železa
Eisenbahn, Hafen, Meeresautobahnenželeznica, prístav, námorné diaľnice
Eisen-Formgussteile für StraßenfahrzeugeČasti pozemných vozidiel (z tvárnej liatiny)
Eisen(II)-Sulfat-Monohydrat: CAS-Nr. 17375-41-6Síran železnatý, monohydrát: CAS č. 17375-41-6
Ausgabe von BlankoausweisenDistribúcia nevyplnených identifikačných dokladov
Wahl in Einmandatswahlkreisenhlasovanie o každom kandidátovi
Bruttoinlandsprodukt zu MarktpreisenHrubý domáci produkt v trhových cenách
Gesamtaufkommen zu HerstellungspreisenDodávky spolu v základných cenách
Bruttowertschöpfung zu HerstellungspreisenHrubá pridaná hodnota v základných cenách
Neben- und Abstellgleisen,vedľajších koľají;
Ameisensäure, Nickelsalz [2]Kyselina mravčia, soľ s niklom; [2]
Straßenbau und EisenbahnoberbauVýstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk
Berechnung der GroßkreisentfernungVýpočet vzdialenosti po ortodróme
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Iba v cenách predchádzajúceho roka.
Eisenbahnverbindung Wels - WienŽelezničné spojenie Wels – Wien
Eisenbahn (bitte genaue Angaben machen )vlak (uveďte konkrétne podrobnosti )
Eisenbahn, Hafen, multimodale Plattformenželeznica, prístav, multimodálne platformy
Eisenbahnstrecken (Personenverkehr) und FlughäfenŽeleznice (osobná doprava) a letiská
Eisenteile aus Temperguss für sonstige VerwendungszweckeČasti na iné použitie (odliatky z kujnej liatiny)
Eisenerze und ihre Konzentrate, ausgenommen SchwefelkiesabbrändeŽelezné rudy a koncentráty, iné ako pražené pyrity
Eisenerze und ihre Konzentrate, einschließlich SchwefelkiesabbrändeŽelezné rudy a koncentráty, vrátane pražených pyritov
Mio. EUR zu jeweiligen Preisenv miliónoch EUR v bežných cenách
Teile aus nicht verformbarem GusseisenSlužby súvisiace s liatím sivej liatiny
Aufkommen insgesamt zu Anschaffungs-preisenDodávky spolu v kúpnych cenách
Verwendung insgesamt zu AnschaffungspreisenPoužitie spolu v kúpnych cenách
Verwendung insgesamt zu HerstellungspreisenPoužitie spolu v základných cenách
Elektrische Haar- und Händetrockner; BügeleisenElektrotepelné prístroje na úpravu vlasov alebo sušiče vlasov; elektrické žehličky
Letzte Verwendung nach Verwendungsarten zu AnschaffungspreisenKonečné použitie spolu podľa druhu v kúpnych cenách
Anbindung Eisenbahn – Flughafenspojenie letiska so železnicou
Als Tracer verwendete EisenpartikelČiastočky železa používané ako stopovacia látka.
Allgemeiner Kontext: der EisenbahnsektorVšeobecný kontext: železničný sektor
konventionelle Eisenbahnstrecke / beendetKonvenčné železničné trate/Plánované na modernizáciu
konventionelle Eisenbahnstrecke / geplantVysokorýchlostné železničné trate/Dokončené
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Odmeny zamestnancov (v bežných cenách)
konventionelle Eisenbahnstrecke / auszubauenKonvenčné železničné trate/Plánované