"Edelmetall" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Edelmetallvzácny kov

Beispieltexte mit "Edelmetall"

mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver SubstanzS drahým kovom alebo so zlúčeninami drahého kovu ako aktívnou látkou
Ein Edelmetallindex wird wie ein eigenständiges Edelmetall behandelt;S indexom cenných kovov sa zaobchádza ako so samostatným cenným kovom;
Armbanduhren, Taschenuhren mit Gehäuse aus Edelmetall oder EdelmetallplattierungenNáramkové hodinky, vreckové hodinky, s puzdrom z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom
Armbanduhren, Taschen- und ähnliche Uhren, mit Gehäuse aus Edelmetall oder Edelmetallplattierungen, auch mit StoppeinrichtungNáramkové hodinky, vreckové hodinky s puzdrom z drahých kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Edelmetalle (außer Gold)Drahé kovy (okrem zlata)
EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGENDRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI
Edelmetallkontrakte (außer Goldkontrakte)Zmluvy týkajúce sa drahých kovov s výnimkou zlata
Warenkontrakte (außer Edelmetallkontrakte)Zmluvy týkajúce sa iných komodít, ako sú drahé kovy
Edelmetallerze und ihre KonzentrateRudy drahých kovov a koncentráty
Edelmetallart und -verhältnis (± 15 %)typ a pomer drahých kovov (± 15 %);
Edelmetallgehalt (identisch oder größer)obsah drahých kovov (identický alebo vyšší);
Edelmetalllegierungen sind wie folgt einzureihen:Zliatiny drahých kovov sa zatrieďujú podľa týchto pravidiel:
Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder organische Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich; EdelmetallamalgameDrahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov
Gesamtbeschichtung mit Edelmetall: …Celková vrstva drahých kovov: …
Gesamtmasse der verwendeten Edelmetalle: …Celková náplň vzácnych kovov: …
Gold, Edelmetalle und Diamanten gemäß Artikel 11aZoznam zlata, drahých kovov a diamantov podľa článku 11a
Andere Waren (außer Edelmetalle und Elektroenergie)Iné komodity (okrem drahých kovov a elektrickej energie)
Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.Termín „drahé kovy“ znamená striebro, zlato a platinu.
Gehäuse aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenPuzdrá z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom
Andere Waren aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenOstatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi