"EU-Recht" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

EU-Rechtprávo EÚ

Beispieltexte mit "EU-Recht"

Abweichung vom EU-Rechtvýnimka z práva EÚ
Verstoß gegen EU-Rechtporušovanie práva EÚ
EU-Recht - nationales Rechtprávo EÚ - vnútroštátne právo
EU-Recht - Internationales Rechtprávne predpisy EÚ – medzinárodné právne predpisy
Patent nach EU-Recht (UPT)Patent stanovený predpismi Únie (UPT)
gemäß nationalem oder EU-Recht mehr als eine Genehmigung benötigt wird.sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie vyžaduje viac ako jedno povolenie.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Vorrang des EU-Rechtsnadradenosť práva EÚ
Anwendung des EU-Rechtsuplatňovanie práva EÚ
Ausarbeitung des EU-Rechtstvorba práva EÚ
Kodifizierung des EU-Rechtskodifikácia práva EÚ
Konsolidierung des EU-Rechtskonsolidácia práva EÚ
Umsetzung und Anwendung des neuen EU-Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation.Prevziať a vykonávať nový rámec EÚ pre elektronické komunikácie.
Auf LIFE-Maßnahmen zurückzuführender Rückgang von Verstößen gegen EU-RechtsvorschriftenNižší počet prípadov porušenia právnych predpisov EÚ pripísateľný intervenciám programu LIFE
bei bestimmten Spirituosen betreffend den Herstellungsort gemäß den einschlägigen Vorschriften des EU-Rechts;v prípade určitých druhov liehovín týkajúcich sa miesta výroby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;
Definitionen von Erscheinungen in Bezug auf die Luftqualität im Rahmen der Berichterstattung nach EU-Rechtsvorschriften.Definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ na základe legislatívy Únie.
Die Durchführung des nationalen Übergangsplans dürfte andere geltende nationale und EU-Rechtsvorschriften unberührt lassen.Realizáciou PNP by nemali byť dotknuté ostatné platné vnútroštátne právne predpisy a právo Únie.
Annahme und Umsetzung von Rechtsvorschriften im Bereich Umweltverträglichkeitsprüfung, die mit dem EU-Rechtsbestand übereinstimmen.Prijať a vykonávať právne predpisy o zhodnotení dosahu na životné prostredie v súlade s acquis EÚ.
bei Weinen betreffend die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß den einschlägigen Vorschriften des EU-Rechts;v prípade určitých druhov vína týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;