"Direktinvestition" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Direktinvestitionpriama investícia

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Direktinvestitionen im InlandPriame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)
Direktinvestitionen im Ausland [8]Priame investície v zahraničí (PIZ) [8]
Direktinvestitionen im Inland – ErträgePriame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Dôchodky
Direktinvestitionen im Ausland – ErträgePriame investície v zahraničí (PIZ) – Dôchodky
Direktinvestitionen im Inland – Erträge [7]Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Dôchodky [7]
Direktinvestitionen im Inland – TransaktionenPriame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie
Direktinvestitionen – transaktionen (einschließlich erträge)Transakcie priamych zahraničných investícií (vrátane dôchodkov)
Direktinvestitionsbestände: Wirtschaftszweig und geografische AufgliederungPriame investičné pozície: Členenie podľa činností a zemepisné členenie
Reinvestierte Gewinne aus DirektinvestitionenReinvestované zisky z priamych zahraničných investícií
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-EUReinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, mimo EÚ
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-EU [55]Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, mimo EÚ [55]
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Intra-EU [55]Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, v rámci EÚ [55]
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-EuroraumReinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, mimo eurozóny
Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Intra-EuroraumReinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, v rámci eurozóny
Ausländische Direktinvestitionen, zusätzliche Gliederung nach Bewertung der BeteiligungskapitalbeständePriame zahraničné investície v dodatočnom členení podľa ocenenia stavu majetkovej účasti