"COST" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

COSTCOST

Beispieltexte mit "COST"

Das angewendete Verfahren, das als „land cost method“ (Grundstückspreisverfahren) bezeichnet wird, wird folgendermaßen erklärt:V nasledujúcom texte sa vysvetľuje použitá metodika, označovaná ako „metóda ocenenia pozemku obstarávacou cenou“:
Die erforderliche Kapitalrendite wurde mit der WACC-Formel (Weighted Average COST Of Capital = gewichteter Kapitalkostensatz) ermittelt.Ako základ na stanovenie miery zhodnotenia použitého kapitálu sa použil vzorec pre vážený priemer kapitálových nákladov (WACC).

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Costa RicaKostarika
über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Futtermittelzusatzstoffes „Cycostat 66G“ für zehn Jahrektoré sa týka povolenia na desať rokov pre doplnkovú látku „Cycostat 66G“ v krmivách, ktoré patria do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“