"Buchführung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Buchführungúčtovníctvo

Beispieltexte mit "Buchführung"

Buchführung über die Zinserträge aus VorfinanzierungenÚčtovanie úrokov vzniknutých z platieb v rámci predbežného financovania
Doppelte und vierfache BuchführungÚčtovanie na základe podvojných/poštvorných zápisov
Rechnungs- abschluss - BuchführungVyrovnanie účtov – finančné schválenie účtov
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; BuchführungÚčtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Jede Zahlstelle unterhält für die den Fonds im Haushalt der Union ausgewiesenen Mittel eine getrennte Buchführung.Každá platobná agentúra vedie súbor samostatných účtovníctiev pre rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu Únie pre fondy.
Artikel 172 Buchführung über EGFL-AusgabenČlánok 172 Účtovanie výdavkov EPZF
Anschreibung in der Buchführung des AnmeldersZápis do evidencie deklaranta
Wirtschaftsprüfung-, Buchführung und SteuerberatungÚčtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo
Diese Buchführung muss mindestens folgende Angaben enthalten:Tieto záznamy obsahujú minimálne nasledujúce údaje:
Artikel 198 Buchführung der interinstitutionellen Europäischen ÄmterČlánok 198 Účty medziinštitucionálnych európskych úradov
Anpassungen zur Ermöglichung der Konsistenz mit der Buchführung anderer SektorenÚpravy na dosiahnutie súladu s účtami ostatných sektorov
In derartigen Fällen ist eine getrennte Buchführung für Seeverkehrstätigkeiten erforderlich [21].V takýchto prípadoch sa vyžaduje oddelené účtovníctvo činností námornej dopravy [21].

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Artikel 153 FinanzbuchführungČlánok 153 Všeobecné účty
Finanzbuchführung und HaushaltsbuchführungVšeobecné a rozpočtové účty
Betriebsbogen und BuchführungsdatenVýkaz poľnohospodárskeho podniku a účtovné údaje
Informationsnetz landwirtschaftlicher BuchführungenInformačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva
Buchungsvorgänge in der FinanzbuchführungZápisy na všeobecné účty
Artikel 154 Buchungsvorgänge in der FinanzbuchführungČlánok 154 Zápisy na všeobecné účty
die Liste der Buchführungsbetriebe,zoznam podnikov poskytujúcich údaje;
Die Haushaltsbuchführung gestattet eine gesonderte VerfolgungV rozpočtových účtoch sa uvádza samostatne:
Die Buchführungen werden nach Kalenderjahren in Euro erstellt.Účty sa vedú v eurách a na základe kalendárneho roku.
Die Buchführungen werden nach Kalenderjahren in Euro geführt.Účty sa vedú v eurách a na základe kalendárneho roka.
Die wertmäßigen Buchführungsdaten werden ohne MwSt angegeben.Účtovné údaje sú uvedené v peňažnom vyjadrení bez DPH.
die verschiedenen Einkommensarten des Buchführungsbetriebes zu beurteilen;hodnotiť príjmy poľnohospodárskeho podniku rôznymi spôsobmi,
Aufbau und Pflege von Informationsnetzen landwirtschaftlicher Buchführungen;zavedenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;