"Binnengewässer" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Binnengewässervnútrozemské vody

Beispieltexte mit "Binnengewässer"

Stehendes Binnengewässer in einer von einem Damm abgeschlossenen Erdsenke, gewöhnlich mit Süßwasser gefüllt.Vnútrozemský útvar trvalo stojatej vody, zvyčajne sladkej vody, ktorý zaberá priehlbinu na povrchu Zeme a je uzatvorený hrádzou.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

geregeltes Fahrwasser auf See oder auf großen Binnengewässernregulovaná plavebná dráha na mori alebo veľkých vnútrozemských vodách
Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Unternehmensgründungen junger FischerVnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra – začínajúce podniky mladých rybárov
Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Entwicklung und Förderung von InnovationenVnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra – vývoj a uľahčenie inovácií
Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Förderung des Humankapitals und des sozialen DialogsVnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra – podpora ľudského kapitálu a sociálneho dialógu
Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Fischereihäfen, Schutzeinrichtungen und AnlandestellenVnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra – rybárske prístavy, prístrešky a vykládkové miesta
Geomorphologische Landschaften und Landformen, die im Zusammenhang mit stehenden Binnengewässern (Seen) entstanden sind.Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s vnútrozemskými trvalými vodnými útvarmi (jazerá).
Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Investitionen an Bord und in Energieeffizienzüberprüfungen und -pläneVnútrozemský rybolov a vnútrozemská vodná fauna a flóra – investície do plavidiel a programov a auditov energetickej účinnosti