"Betriebswirtschaft" auf Slowakisch


Betriebswirtschaftspráva podniku

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Die Betriebe werden einer begrenzten Zahl von Klassen betriebswirtschaftlicher Ausrichtung zugeordnet.Podniky sa klasifikujú podľa obmedzeného počtu typov poľnohospodárskej činnosti.
Wegen einer Änderung der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Betriebs wird keine neue Nummer zugeteilt.Zmena typu hospodárenia, ktoré podnik vykonáva, si nevyžaduje nové číslo.
Je nach Genauigkeitsgrad der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung wird die Klasse der allgemeinen Ausrichtungen in Hauptausrichtungen unterteilt.V závislosti od rozsahu požadovaných informácií sa všeobecné typy výrobného zamerania rozdelia na hlavné typy poľnohospodárskej činnosti.