"Autobahn" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Autobahndiaľnica

Beispieltexte mit "Autobahn"

als Autobahn besonders gekennzeichnet ist.je osobitne označená dopravnou značkou ako diaľnica.
Des Weiteren schränke die Nähe zur Autobahn die Erschließungsmöglichkeiten des Grundstücks erheblich ein.Okrem toho, blízka poloha pri diaľnici významne obmedzuje možnosť rozvoja nehnuteľnosti.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Datenautobahninformačná diaľnica
Eisenbahn, Hafen, Meeresautobahnenželeznica, prístav, námorné diaľnice
Seeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnenInfraštruktúra námornej dopravy a námorné diaľnice
Modernisierung, Hafenanbindungen, Meeresautobahnenmodernizácia, prepojenia prístavu, námorné diaľnice
Hafenanbindungen, Meeresautobahnen(einschließlich Eisbrecher-Kapazitäten)prepojenia prístavu, námorné diaľnice (vrátane služieb lámania ľadu)
Bau von Autobahnen, Straßen und Wegen,výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov,
bei Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung von Meeresautobahnen;opatrenia na podporu rozvoja námorných diaľnic;
Studien und Arbeiten in Bezug auf Hafenkapazität, Meeresautobahnen und Anbindungenštúdie a práce na kapacite prístavu, námorných diaľniciach a prepojeniach
Erneuerung oder Ausbau anderer Straßen (Autobahn, nationale, regionale oder lokale Straßen)Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Erleichterung des Seeverkehrs und Förderung von Meeresautobahnverbindungen mit Drittländern.uľahčenie námornej dopravy a podporu námorných diaľnic s tretími krajinami.
Seehäfen des Verkehrskernnetzes, Meeresautobahnen und Flughäfen, sichere und geschützte InfrastrukturenPrístavy základnej námornej siete, námorné diaľnice a letiská, bezpečná a zabezpečená infraštruktúra
Hafenanbindungen, (weitere) Entwicklung multimodaler Plattformen und ihrer Anbindungen, Eisbrecher-Kapazitäten, Meeresautobahnenprepojenia prístavov, (ďalší) rozvoj multimodálnych platforiem a ich prepojení, kapacity na lámanie ľadu, námorné diaľnice