"Arbeitsorganisation" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Arbeitsorganisationorganizácia práce

Beispieltexte mit "Arbeitsorganisation"

Internationale ArbeitsorganisationMedzinárodná organizácia práce
Stellvertretender Leiter des Antiterrorismuszentrums und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB mit Zuständigkeit für Personal und Arbeitsorganisation.Zástupca riaditeľa Centra pre boj proti terorizmu SNŠ a bývalý námestník riaditeľa KGB, ktorý zodpovedal za zamestnancov a organizáciu ich úloh.
die Modernisierung der Arbeitsorganisation fördern, um die Produktivität und Arbeitsplatzqualität zu steigern;podporovať modernizáciu organizácie práce s cieľom posilniť produktivitu a kvalitu práce,