"Aluminium" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Aluminiumhliník

Beispieltexte mit "Aluminium"

Massengutbehälter, mittelgroß, AluminiumStredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, hliníkový
nicht mehr als 9 μm Aluminiumviac ako 9 μm hliníka,
auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminiummontovaný na medenom alebo hliníkovom nosiči
Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus AluminiumKolesá z hliníka; časti a súčasti a príslušenstvo kolies, z hliníka
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumMontované budovy z plastu, cementu alebo hliníka
Sanitär-, Hygieneartikel oder Toilettenartikel und deren Teile aus AluminiumSanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z hliníka
Rohre aus Aluminium; Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus AluminiumHliníkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus AluminiumHliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
Nicht legiertes Aluminium in Rohform (ohne Pulver und Flitter)Surový nelegovaný hliník (s výnimkou práškov a vločiek)
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lHliníkové nádoby na aerosóly s objemom ≤ 300 litrov
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lHliníkové nádoby s objemom < 300 l, vybavené rozprašovačom
Der Funkenmelder ist in einem Aluminium Druckgussgehäuse untergebrachtIskrový detektor je umiestnený v hliníkovom kryte z tlakového odliatku
Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge [1]Odparovač vyrobený z hliníka na použitie pri výrobe klimatizačných zariadení na automobily [1]
Wesentlicher Rohstoff für die Herstellung von Folien aus Aluminium ist Primäraluminium.Hlavnou surovinou na výrobu hliníkovej fólie je primárny hliník.
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Olovo na vytvorenie vákuovo tesných spojov medzi hliníkom a oceľou v zosilňovačoch röntgenového obrazu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidOxid hlinitý a/alebo oxid kremičitý
Glatte Aluminiumfolie mit:Hladká hliníková fólia s nasledujúcimi parametrami:
Barium- oder AluminiumsulfateSírany bária alebo hliníka
Jahresproduktion Primäraluminium (t)ročná produkcia primárneho hliníka [t];
Calciumaluminosilicat; Calciumsilicoaluminat; AluminiumcalciumsilicatHlinitokremičitan vápenatý; kremičitohlinitan vápenatý; kremičitan hlinitovápenatý
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatKremičitohlinitan sodný; hlinitokremičitan sodný; kremičitan hlinitosodný
Aluminiumoxid von 15 GHT oder mehr,15 % alebo viac oxidu hlinitého
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Oxid hlinitý (s výnimkou umelého korundu)
Aluminiumlegierungen mit einer Zugfestigkeit:zliatiny hliníka vyznačujúce sa pevnosťou v ťahu:
Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-BöhmitsHydroxid-oxid hlinitý vo forme pseudo - böhmitu
Aluminiumlacke dieses Farbstoffs sind zugelassen.Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.
Aluminiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:
Aluminiummagnesiumzinkhydroxycarbonathydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogenAlumínium-magnézium zink-hydroxid karbonát hydrát tiahnutý na povrchu aktívnou látkou
Tore, Türen, Fenster, deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, aus AluminiumDvere, prahy dverí, okná a ich rámy z hliníka
Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile dafür, aus Eisen, Stahl, Kupfer oder AluminiumStolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti zo železa, ocele, medi alebo z hliníka
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumVýroba alebo spracovanie železných a neželezných kovov vrátane sekundárneho uhlíka
Pilotprojekt — Eine europäische Regelung für die Pfanderstattung für Getränkedosen aus AluminiumPilotný projekt – Európsky systém zálohovania hliníkových plechoviek na nápoje
Andere Konstruktionen und Konstruktionsteile, Bleche, Stäbe, Profile und dergleichen, aus Eisen, Stahl, oder AluminiumOstatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka
mit Aluminiumeinsätzen an den Enden,s hliníkovými časťami na oboch koncoch,
Dialuminiumtrioxid von 60 gHT oder mehr60 % alebo viac oxidu hlinitého
einer metallisierten Aluminiumschicht undvrstvu metalizového hliníka, a
Diese Liste enthält auch Aluminiumphosphid.Tento zoznam zahŕňa fosfid hlinitý.
Natürliche Calcium- und AluminiumcalciumphosphatePrírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty
Massengutbehälter, mittelgroß, Aluminium, FlüssigkeitStredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z pružného plastu
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseVývoj priemerných čínskych cien hliníka