"hinzufügen" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

hinzufügenLägg till

Beispieltexte mit "hinzufügen"

Begriffe zu WL hinzufügenLägg till termer till WL
Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.Lägg till rader vid behov.
Er darf nicht seine persönliche Meinung hinzufügen.Tolken får inte lägga till sina personliga åsikter.
Eine 1:50-wässrige Lösung kochen, ca. 0,1 ml Iod-Testlösung hinzufügen.Koka en vattenlösning i spädningsförhållandet 1:50 av provet, tillsätt omkring 0,1 ml testlösning av jod.
Für Verwaltungszwecke kann die zuständige Behörde dem Exemplar Nr. 2 zusätzliche Exemplare hinzufügen.De behöriga myndigheterna får av administrativa skäl lägga till ytterligare kopior av formulär nr 2.
Änderungen im Zusammenhang mit dem Hinzufügen einer neuen Kontraindikation;Ändringar som rör tillägg av nya kontraindikationer.
Bei Hinzufügen von Natamycinkristallen auf einer Tüpfelplatte zu einem Tropfen:När ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta tillsätts en droppe

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Andere Arten (bitte spezifizieren; bei Bedarf Spalten hinzufügen)Övriga djurarter (precisera och lägg till kolumner vid behov)
Bevor Sie einen Begriff hinzufügen, muss zuerst eine WL angelegt werden.Du måste skapa en Watch List (WL) (termlista) innan du kan lägga till en term.
Die Mitgliedstaaten können Spezifikationen für technische Kontrollmaßnahmen hinzufügen; dazu gehören z.B.:Medlemsstaterna får lägga till specifikationer för tekniska kontrollåtgärder, till exempel följande: