"Zollbefreiung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Zollbefreiungtullbefrielse

Beispieltexte mit "Zollbefreiung"

Zollbefreiung für TabakTullbefrielse för tobak
Die Zollbefreiung gilt ab dem 1. Januar 2005.Tullfriheten skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.
Die Zollbefreiung findet nur auf den Wertzoll Anwendung.Befrielsen gäller endast värdetullen.
Die Zollbefreiung wird nur unter folgenden Bedingungen gewährt:Tullbefrielsen ska beviljas på villkor att

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Einfuhrzollbefreiung für männliche JungrinderBefrielse från importtull för unga handjur av nötkreatur