"Zentralamerika" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
ZentralamerikaCentralamerika

Beispieltexte mit "Zentralamerika"

Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Tillämplig på centralamerikanska länder utom Panama.
Für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in Zentralamerika werden EU-Zollkontingente eröffnet.Härmed öppnas unionstullkvoter för de varor med ursprung i Centralamerika som förtecknas i bilagan.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Zentralamerikanisches ParlamentCentralamerikanska parlamentet
zentralamerikanisches IntegrationssystemCentralamerikanska integrationssystemet
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktCentralamerikanska gemensamma marknaden
Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche IntegrationCentralamerikanska banken för ekonomisk integration