"Zahlungsfrist" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Zahlungsfristbetalningsperiod

Beispieltexte mit "Zahlungsfrist"

Unterbrechung der ZahlungsfristAvbrott i betalningsfristen
Allgemeine Zahlungsfristen und Aussetzung der ZahlungsfristAllmänna tidsfrister för betalning och tillfälligt upphörande av tidsfristen för betalning
solange eine Zahlungsfrist bewilligt ist;betalningstiden pågår,
die Zahlungsfrist nach Artikel 80 Absatz 3 Buchstabe b;Den frist som avses i artikel 80.3 b.
Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang des Zahlungsantrags.Den ska börja löpa från och med den dag då en begäran om betalning har mottagits.
die Forderung fällig ist, d. h. dass keine Zahlungsfrist vorliegt;Att fordran har förfallit och inte omfattas av någon ytterligare betalningsfrist.
Die Zahlungsfrist kann vom zuständigen Anweisungsbefugten ausgesetzt werden, wennDen behöriga utanordnaren kan avbryta tidsfristen för betalning om:
Die Feststellung der Ausgabe, die Anordnung der Ausgabe und die Zahlung müssen innerhalb der Zahlungsfrist erfolgen.Tidsfristen för betalningar ska anses omfatta kontroll, godkännande och betalning av utgifter.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Zahlungsfristen und VerzugszinsenFörsenade betalningar och dröjsmålsränta
Einhaltung der ZahlungsfristenIakttagande av betalningsfrister
Verlängerung der ZahlungsfristenYtterligare tidsfrister för betalningen
Zahlungsfristen zu unterbrechen oder Zahlungen auszusetzen, wenn dies in den sektorspezifischen Vorschriften vorgesehen ist.avbryta betalningsfrister eller ställa in betalningar enligt villkoren i de sektorsspecifika reglerna.
Finanzprüfung - Zahlungsverzug und ZahlungsfristenFinansiell revision – Försenade betalningar och ej iakttagna betalningsfrister