"Wal" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Walval (zool.)

Beispieltexte mit "Wal"

Die WAL dient auch der Beschränkung des Liquiditätsrisikos;Den vägda genomsnittliga livslängden används också för att begränsa likviditetsrisken.