"Wahlrecht" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch

Wahlrechtvallagstiftning

Beispieltexte mit "Wahlrecht"

aktives Wahlrechtrösträtt
passives Wahlrechtvalbarhet
allgemeines Wahlrechtallmän rösträtt
Das Wahlrecht ist ein elementares Bürgerrecht.Rösträtten är en grundläggande medborgerlig rättighet.
Dieses Wahlrecht kann nur einmal ausgeübt werden und wird mit dem Tag des Dienstantritts wirksam.Denna rätt att välja får bara utnyttjas en gång och gäller från och med den dag då anställningen påbörjas.
Wie der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hervorhob, handelt es sich beim Wahlrecht nicht um ein Privileg.Såsom Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har betonat är rätten att rösta inte ett privilegium.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Umgang mit den Konsequenzen des Entzugs des Wahlrechts von Unionsbürgern, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machenom åtgärder för att motverka följderna av att unionsmedborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet förlorar sin rösträtt i nationella val