"Verlag" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Verlagförlag

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

VerlagswesenFörlagsverksamhet
Verlagswesenförlagsverksamhet
Unternehmensverlagerungomlokalisering av företag
Verlagerungutlokalisering
Warum wird der Standort verlagert?Varför omlokaliseras företaget?
Druckerei-, Verlags- und Mediengewerbeförlagsverksamhet och grafisk produktion
Beihilfemaßnahmen für das Verlagswesen [20];Stödåtgärder till förmån för förlagsbranschen [20].
Bei gedruckten Dokumenten Angabe des Verlags, Ausgabeort und -jahr.För tryckta arbeten anges utgivarens namn, utgivningsort och utgivningsår.
Finanzielle Maßnahmen in Bezug auf indirekte Verlagerung von CO2-EmissionenFinansiella åtgärder avseende indirekt koldioxidläckage
Verlagerung einer Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb des Programmgebiets;Ett upphörande eller en omlokalisering av en produktionsverksamhet utanför programområdet.
verlagerungsachsen an FahrzeugenBilaga IV Tekniska krav för installation av lyftaxlar eller belastningsbara axlar på fordon.