"Verbuchung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Verbuchungkontering

Beispieltexte mit "Verbuchung"

Zahlung und Verbuchung des VorschussesUtbetalning och avräkning av förfinansiering
Regeln für die Verbuchung finanzieller TransaktionenBokföringsregler för finansiella transaktioner
Die Verbuchung und Kontrolle der Urlaubstage obliegt der Verwaltung der Agentur.Administration och kontroll av ledighet skall ombesörjas av byråns administrativa enhet.
Darüber hinaus sollte in Bezug auf die Verbuchung der Ergebnisse solcher Währungsumrechnungen noch mehr Transparenz geschaffen werden.Dessutom bör man ytterligare förbättra insynen i hur resultaten av dessa valutaomräkningar redovisas.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

die Richtigkeit der Verbuchungsstelle;Att rätt budgetrubrik belastas.
die Verbuchungsstelle des betreffenden Betrags richtig ist;Att de belopp som ska inkasseras tillförs rätt budgetrubrik.
Bei jeder Buchung werden Ursprung, Inhalt und Verbuchungsstelle des jeweiligen Vorgangs sowie die Referenzdaten der entsprechenden Belege angegeben.För varje belopp som registreras i räkenskaperna ska anges dess ursprung, innehåll, på vilka konton det bokförs samt vilka styrkande handlingar det grundar sig på.