"Ventilator" auf Schwedisch


Ventilatorfläkt


Beispieltexte mit "Ventilator"

Elektrische Radiatoren, Konvektoren und andere Heizgeräte mit eingebautem VentilatorElektriska radiatorer, konvektionsapparater och elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken med inbyggd fläkt
Der endgültig ausgewählte Ventilator muss folgende Merkmale haben:Vid valet av fläkt ska följande egenskaper iakttas:
ausschließlich für Gas, in Blockbauweise, mit eingebautem Ventilator und KontrollvorrichtungEndast för gas, i hopbyggt skick (monobloc), med inbyggd fläkt och kontrollanordning
Bei diesen Messungen darf sich weder ein Fahrzeug noch eine sonstige Verdeckung vor dem Ventilator befinden.Dessa mätningar ska göras utan något fordon eller andra hinder framför fläkten.
Bei Frontmotorfahrzeugen muss der Ventilator vor dem Fahrzeug in einem Abstand von 300 mm aufgestellt werden.För fordon med motorn framtill ska fläkten placeras framför fordonet inom ett avstånd av 300 mm.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Nenn-Volumenstrom des Ventilatorsfläktens märkvolymström
Informationsanforderungen für KomfortventilatorenInformationskrav för komfortfläktar.
Ventilatorbaugruppe für elektrische Fritteusen:Ventilationsunderenhet till elektrisk fritös
Ventilatoren und Abzugshauben, für den HaushaltFläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk
Ventilatoren (ohne Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren)Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushåll
Einsatz von Geräuschdämpfern für VentilatorenAnvänd ljuddämpare på filterfläktar.
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Unter dem Fahrzeug dürfen keine Ventilatoren aufgestellt werden.Fläktar får inte placeras under fordonet.
Dabei müssen die Luftmischventilatoren in der Messkammer eingeschaltet sein.Kammarens blandarfläkt(ar) ska kopplas in i samband med detta.
einem Ansaugventilator, zur Verwendung bei der Herstellung von Staubsaugern [1]en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare [1]
Teile für Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren, Ventilatoren usw.Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer för luft eller andra gaser samt till fläktar och kåpor
Teile von Luft- und Vakuumpumpen, Luft- und Gaskompressoren, Ventilatoren und AbzugshaubenDelar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer, fläktar eller ventilations- eller cirkulationskåpor
auf frei zugänglichen Internetseiten der Hersteller von Raumklimageräten und Komfortventilatoren.på öppna webbplatser tillhörande tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar.