"Transport" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Transporttransport

Beispieltexte mit "Transport"

nationaler Transportnationell transport
kombinierter Transportkombinerad transport
interkontinentaler Transportinterkontinental transport
grenzüberschreitender Transportinternationell transport
Innergemeinschaftlichen Transporttransport inom EU
Transport über Rohrrörledningstransport
Transport über Kabelkabeltransport
Transport über Straßevägtransport
Transport ins Hinterlandinlandstransport
Unfall beim Transporttransportolycka
Transport und Hantierung aushalten undtål transport och hantering,
Transport natürlicher Partikel aus Trockengebieten innerhalb des MitgliedstaatsTransport av naturliga partiklar från torra områden i medlemsstaten
Transport natürlicher Partikel aus Trockengebieten außerhalb des MitgliedstaatsTransport av naturliga partiklar från torra områden utanför medlemsstaten
Transport von Schadstoffen aus Quellen, die außerhalb des Mitgliedstaates liegenTransport av luftförorening som kommer från källor utanför medlemsstaten
Kraftfahrzeuge für den Transport von WarenMotorfordon för godsbefordran
Wagen zum Transport von Wechselaufbauten zum horizontalen UmschlagVagnar för transport av demonterbara utbytbara karosser för horisontell omlastning.
Kosten der für Transport und Betrieb verbrauchten fossilen BrennstoffeKostnader för fossila bränslen för transport och drift
Bei Lagerung und Transport der Proben ist besonders sorgfältig vorzugehen.Proverna skall lagras och transporteras med särskild omsorg.
Spezialfahrzeuge für den Transport von gefährlichen Gütern und DruckgasenSpecialvagnar för transport av farligt gods och gaser under tryck
Maßgebliche Rechtsvorschriften für zum Transport gefährlicher Güter vorgesehene FahrzeugeLagstiftning om rullande materiel för transport av farligt gods
Überwachungsplan für den aktiven Mikroorganismus einschließlich Handhabung, Lagerung, Transport und VerwendungÖvervakningsplan som ska användas för den verksamma mikroorganismen, inklusive hantering, lagring, transport och användning

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Transportmitteltransportmedel
Transportrechttransporträtt
Transportwirtschafttransportekonomi
Transportunternehmentransportföretag
Transportinfrastrukturtransportinfrastruktur
regionaler Transportregional transport
unterirdischer Transportunderjordisk transport
gemeinsame Transportpolitikgemensam transportpolitik
Transportart und –strecke;Transportsättet och transportvägen.
Transportfähigkeit der TiereDjuren i skick att transporteras
Datum des AbtransportsDatum för avresa
Kraftfahrzeug für SchwerlasttransporteMotorfordon för transport av exceptionell last
Transportmittel für die Überstellung der Person in den zuständigen Mitgliedstaat:Transportsätt för att överföra personen till ansvarig medlemsstat:
Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus KunststoffenArtiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast
Transportleistungen der Binnenschifffahrt sind grenzüberschreitende Transportleistungen auf Flüssen, Kanälen und Binnenseen.Transport på inre vattenvägar omfattar internationella transporter på floder, kanaler och sjöar.
Transportbehälter und/oder Container müssen ausschließlich der Beförderung von Lebensmitteln vorbehalten bleiben, wenn die Gefahr von Kontamination besteht.Behållare i fordon och/eller containrar får inte användas för transport av något annat än livsmedel, om detta kan leda till kontaminering.
Transportmittel müssen über ein angemessenes Ableitungssystem verfügen, optimale Lebensbedingungen gewährleisten und die Muscheln wirksam vor Verunreinigungen schützen.Transportmedlet skall tillåta lämplig avrinning, vara utrustat för att ge bästa möjliga överlevnadsvillkor och ge ett effektivt skydd mot kontaminering.
Verladen auf die TransportmittelLastning på transportmedel
Datum und Uhrzeit des AbtransportsDatum och klockslag för avresa
Eigenes Transportmittel des Versenders?Avsändarens egen transport?
Frachtbrief oder anderes Transportdokument.fraktsedel eller annat transportdokument.
Betrifft: Rücktransport von FeuerwerkskörpernOmråde: Returtransport av fyrverkerier
Bündelung im Falle bestehender TransportverträgeKombinering av kapacitet där befintliga överföringsavtal föreligger
Erweiterte Klassifizierung sonstiger TransportleistungenYtterligare uppdelning av övriga transporter