"Tierzucht" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Tierzuchtdjuravel

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Krebstierzuchtkräftdjursodling
Weichtierzuchtskaldjursodling
tierzuchtgebiete in der EU sind abrufbar unter http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htmUppgifter om sjukdomsstatusen på samtliga anläggningar och i samtliga områden för blötdjursodling i unionen finns på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.