"Tarifverhandlung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Tarifverhandlungavtalsförhandling

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Die Erhöhung der Lohnkosten je Beschäftigten ist auf Tarifverhandlungen auf Ebene des Wirtschaftszweigs zurückzuführen.De ökade lönekostnaderna per anställd är en följd av kollektivförhandlingar på branschnivå.