"Stickstoff" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Stickstoffkväve

Beispieltexte mit "Stickstoff"

Stickstoff (N2): 98 % Mindestreinheit.Kvävgas (N2): renhetsgrad minst 98 %.
Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.Kväve eller helium som bärgas.
Stickstoff muss der vorherrschende Verdünner mit dem Restsauerstoff sein.Utspädningen skall till övervägande del bestå av kväve och resten syre.
kg N Kilogramm Stickstoffkg N kilogram kväve
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und PhosphorGödselmedel som innehåller både kväve och fosfor
Für Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.Vatten, syre, kväve och argon sammantaget 1900 μmol/mol
Hilfsgase: Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,Hjälpgaser: väte, helium, kväve och luft, av gaskromatografisk kvalitet.
Gehalt: mindestens 16 % Stickstoff in der Trockenmasse, entsprechend mindestens 94 % ProteinenInnehåll: Minst 16 % kväve i torkad substans, vilket motsvarar minst 94 % protein
Die Abgase sind mit gefilterter Umgebungsluft, synthetischer Luft oder Stickstoff zu verdünnen.Avgaserna ska spädas ut med filtrerad omgivningsluft, syntetisk luft eller kväve.
die Fruchtfolge umfasst weder Leguminosen noch andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden.Växtföljden får inte innehålla baljväxter eller andra växter som binder atmosfäriskt kväve.
Frischekriterien und Grenzwerte für Histamin und flüchtigen basischen Stickstoff für Fischereierzeugnisse festzulegen;för att fastställa kriterier på färskhet och gränsvärden för histamin och total mängd flyktigt kväve för fiskeriprodukter,

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Stickstoffdioxid und StickstoffoxideKvävedioxid och kväveoxid
Stickstoffmenge (N) in MineraldüngernKvantitet kväve (N) i mineralgödningsmedel
Ammoniumstickstoff NH4-N (als N)Ammoniumkväve NH4-N (som N)
Kulturen mit niedrigem StickstoffbedarfGrödor som kräver små mängder kväve
Flächen mit stickstoffbindenden PflanzenArealer med kvävebindande grödor
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffHydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre)
Auswirkungen auf die Stickstoffumwandlung im BodenEffekter på kväveomsättning i mark
Herstellung von Düngemitteln und StickstoffverbindungenTillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Verbindungen mit anderen Stickstofffunktionen (ohne Isocyanate)Föreningar med nitrogenfunktion, ej isocyanater


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System