"Sterilisation" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Sterilisationsterilisering

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Ein- oder Mehrfachdichtung im Dampfsterilisationsbereich undEn avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt ångtryck.
geeignet zur In-situ-Sterilisation im geschlossenen Zustand;En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.
geeignet zur In-situ-Sterilisation oder zur In-situ-Desinfektion;en utformning som gör så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.
geeignet zur In-situ-Sterilisation oder zur In-situ-Desinfektion oderEn utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.