"Staatshaushalt" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Staatshaushaltstatsbudget

Beispieltexte mit "Staatshaushalt"

Staatshaushalt.De bidrag och de kapitaltillskott som omfattas av detta beslut kommer från statens budget.
Die Förderregelung wird aus dem Staatshaushalt finanziert.Den rättsliga grunden för ordningen är statsbudgeten.
Zusätzlich wurden 31 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt bereitgestellt [16].Därutöver anslogs 31 miljoner norska kronor i statsbudgeten.
Staatshaushalt Norwegens finanziert werden.Statliga medel ingår eftersom den anmälda ordningen finansieras genom den norska statsbudgeten.
Staatshaushalt finanziert.Stödordningen för alternativ uppvärmning finansieras av norska staten med hjälp av anslag från statsbudgeten.
Staatshaushalt 1947 beschloss die norwegische Regierung, größere Verantwortung für die Filmproduktion zu übernehmen.I statsbudgeten för 1947 beslutade den norska regeringen att ta ett större ansvar för filmproduktion.
Staatshaushalt Frankreichs.Emellertid allokeras intäkterna från denna avgift inte till kapplöpningsbolagen utan tillfaller den franska statens allmänna budget.
Staatshaushalt oder über eine vom Eigentümer des Fernsehgeräts zu entrichtende Gebühr finanziert.Radio- och TV-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst finansieras normalt med medel ur statsbudgeten eller genom en avgift på TV-innehav.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Staatshaushalten der Folgejahre waren Beträge für das Forstprogramm ausgewiesen [26].I statsbudgetarna för de följande åren öronmärktes anslag för stödordningen för trä [26].
Staatshaushalts.Den anmälda stödordningen består av kapitaltillskott från fonden med medel från den nationella budgeten.
Staatshaushalte immer stärker belasten würde.Det skulle också kunna leda till ett återkommande behov av statliga ingripanden inom banksektorn, vilket skulle innebära en gradvis ökande börda för de offentliga finanserna.
Staatshaushalte und kann bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren Wettbewerbsverzerrungen verursachen.Skattefusk inom Europeiska unionen har allvarliga konsekvenser för de nationella budgetarna och kan framkalla snedvridningar av konkurrensen i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor.