"Sorghum" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Sorghumsorghum

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Körner-Sorghum, nicht zur AussaatSorghum, andra slag än för utsäde
Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsSoja, solros, sorghum, oljelin, lin
Mais, Soja, Sonnenblumen, Sorghum, Öllein, FlachsMajs, soja, solros, sorghum, oljelin, lin
Körner-Sorghum, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum zur AussaatSorghum, av andra slag än hybrider för utsäde
Die am häufigsten angebauten Futterpflanzen sind Hafer, Roggen, Mais, Futtersorghum und Sumpfgras oder einjähriges Weidelgras.De vanligaste odlade fodersorterna är havre, råg, majs, fodersorghum och ettårigt rajgräs.
süßer Mais (Zea mays var. saccharata), Spelz, Hybridmais, Reis oder Hybridsorghum zur Aussaat (Richtlinie 66/402/EWG des Rates [6]),Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för utsäde: rådets direktiv 66/402/EEG [6].
Gemahlene/geschliffene Sorghumkörner, zumindest geschält und entkeimt, zur Verwendung bei der Herstellung von losem Füllmaterial für Verpackungen [1]Malda sorghumkorn, där åtminstone skal och grodd avlägsnats, för tillverkning av löst fyllningsmaterial för förpackningsändamål [1]