"Sonderziehungsrechte" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Sonderziehungsrechtesärskilda dragningsrätter

Beispieltexte mit "Sonderziehungsrechte"

Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)Monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR) (F.1)

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Sonderziehungsrechten (SZR) und Zuteilungen von SZR werden ebenfalls den Zinsen zugerechnet.Avkastning på innehav av särskilda dragningsrätter (SDR) och SDR-tilldelningar ingår också under ränta.
Sonderziehungsrechten angegeben sind.WTO-avtalet är tillämpligt på kontrakt över vissa tröskelvärden, som är fastställda i WTO-avtalet och utformade som särskilda dragningsrätter.