"Südafrika" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
SüdafrikaSydafrika

Beispieltexte mit "Südafrika"

Republik Gabun; Republik SüdafrikaRepubliken Gabon; Republiken Sydafrika
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in SüdafrikaTillverkningskapacitet och outnyttjad kapacitet i Sydafrika
Menge der von Maßnahmen betroffenen Einfuhren aus SüdafrikaVolym på importen från Sydafrika, som är föremål för åtgärder
Marktanteil der von Maßnahmen betroffenen Einfuhren aus SüdafrikaMarknadsandel för importen från Sydafrika, som är föremål för åtgärder
Ausfuhren aus Südafrika in andere BestimmungsländerExport från Sydafrika till andra bestämmelseorter
Derzeit kann Südafrika sein Hoheitsgebiet nicht als frei von HPAI erklären.Sydafrika kan för närvarande inte förklara sig vara fritt från HPAI.
Nach der Einführung von Maßnahmen kamen die Einfuhren aus Südafrika praktisch zum Stillstand.Efter åtgärdernas införande upphörde importen från Sydafrika så gott som helt.
Da keine Einfuhren aus Südafrika getätigt wurden, kann dies eindeutig nicht an den Dumpingpraktiken von Delta liegen.Eftersom det inte förekommer någon import från Sydafrika kan Deltas dumpningsmetoder naturligtvis inte vara orsaken.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Südafrikanische ZollunionSödra Afrikas tullunion
Ausführende Hersteller in Südafrika:Exporterande tillverkare i Sydafrika:
Nur für bestimmte südamerikanische und südafrikanische Länder.Gäller endast vissa länder i Sydamerika och södra Afrika.
zur fortgesetzten Integration Südafrikas in die Weltwirtschaft beitragen;Sydafrikas fortsatta integrering i världsekonomin.
In Protokoll Nr. 3 zu diesem Abkommen ist der Sonderstatus Südafrikas im Rahmen dieses Abkommens festgelegt.I protokoll nr 3 till det avtalet anges Sydafrikas status med vissa förbehåll enligt avtalet.