"Repression" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Repressionrepression

Beispieltexte mit "Repression"

An der Repression gegen Zivilisten beteiligt.Deltar i förtrycket mot civila.
Ist unmittelbar an der Repression gegen Regimegegner beteiligt.Deltar direkt i förtrycket mot oppositionella.
unmittelbar an der Repression beteiligte staatliche Stelle SyriensSyriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Ebenso war sie 2012 direkt an den Repressionen der Justiz gegen politische Aktivisten beteiligt.Medverkade också under 2012 direkt till att utsätta politiska aktivister för rättsliga repressalier.
Sie war direkt an den Repressionen der Justiz gegen die friedlichen Demonstranten vom 19. Dezember 2010 beteiligt.Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010.