"Regionalstatistik" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Regionalstatistikregional statistik

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Folglich sollten zur Erstellung vergleichbarer Regionalstatistiken die Gebietseinheiten im Einklang mit der Klassifikation NUTS festgelegt werden.För att jämförbar regional statistik ska kunna utarbetas bör de territoriella enheterna därför stämma överens med Nuts-nomenklaturen.