"Rechtsstaat" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Rechtsstaaträttsstat

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Die Vereinigten Staaten sind ein demokratischer Rechtsstaat, in dem die bürgerlichen Freiheiten traditionell einen hohen Stellenwert haben.Förenta staterna är ett demokratiskt land och ett rättssamfund med en stark tradition när det gäller medborgerliga friheter.
institutionellen Unterstützung und Festigung von verantwortungsvoller Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten;ge institutionellt stöd till god samhällsstyrning och hjälpa till att konsolidera demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen,
Die Europäische Union ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Belarus.EU hyser alltjämt allvarlig oro över den fortsatta försämringen av situationen i Vitryssland med avseende på demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.