"Rechtsfähigkeit" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Rechtsfähigkeiträttskapacitet (rättigheter och skyldigheter)

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) und Geburtsort oder, bei juristischen Personen, Datum der Gründung/Erlangung der Rechtsfähigkeit/Registrierung (falls relevant und falls verfügbar):Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort eller, om det rör sig om en juridisk person, datum och ort för stiftande/bildande/registrering (i tillämpliga fall):