"Rebfläche" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Rebflächevingård

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;Det löpande arbetet på en vingård.
Umstrukturierung und Umstellung von RebflächenOmstrukturering och omställning av vingårdar
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 46,Omstrukturering och omställning av vinodlingar i enlighet med artikel 46.
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 103qOmstrukturering och omställning av vinodlingar enligt artikel 103q
Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:Datum för senaste bevattning, om odlingen konstbevattnas:
Die Mitgliedstaaten können weitere Einzelheiten festlegen, insbesondere bezüglich des Alters der ersetzten Rebflächen.Medlemsstaterna får fastställa ytterligare specifikationer, särskilt beträffande åldern på de vinodlingar som förnyas.
Verbesserungen der Rebflächenbewirtschaftungstechniken, insbesondere die Einführung fortschrittlicher Systeme nachhaltiger Erzeugung.Förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna, särskilt införandet av avancerade system för hållbar produktion.